Παρασκευή, 22 Απριλίου 2011

FRANZ LISZT: CHRISTUS (ΟΡΑΤΟΡΙΟ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ) -ΜΕΡΟΣ 3ο- ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΗXI. Tristis est anima mea ('Sad is my soul')
XII. Stabat Mater dolorosa ('Stood the grievous Mother')
XIII. O filii et filiae ('O sons and daughters')
XIV. Resurrexit! ('He has risen!')

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου