Κυριακή, 8 Μαρτίου 2009

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ

Η ΛΑΜΙΑ ΕΠΕΦΥΛΑΞΕ ΘΕΡΜΟΤΑΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΟΡΩΔΙΑΝ ΤΗΣΛΑΜΙΑ, 2. (Του ανταποκριτού μας)
Ο Δήμος Λαμίας επεφύλαξε θερμοτάτην υποδοχήν εις την επιστρέψασαν εξ Ιταλίας σήμερον Δημοτικήν Χορωδίαν, η οποία, διαγωνισθείσα ως γνωστόν εις Αρέτσο μεταξύ των καλυτέρων 42 χορωδιών της Ευρώπης, κατέλαβε την δευτέραν θέσιν. Από της πρωίας η πόλις ήτο σημαιοστόλιστος, έχουσα πανηγυρικήν όψιν, ενώ η Φιλαρμονική του Δήμου διέσχιζε τας οδούς παιανίζουσα εορταστικά εμβατήρια.
Την χορωδίαν, η οποία έφθασε την 9 μ.μ., προσεφώνησεν ο κ. Παπασιόπουλος, όστις ενώπιον των τοπικών αρχών και πλήθους λαού, την συνεχάρη διά την λαμπράν εμφάνισίν της εις τον διεθνή στίβον του Αρέτσο. Εις τον προσφωνήσαντα απήντησεν ο αρχιμουσικός κ. Αινιάν όστις είπεν, ότι συντόμως η πόλις μας θα καταστή ένα από τα καλύτερα πνευματικά κέντρα της Ελλάδος και ότι μελετάται η ίδρυσις ενός σχολείου μουσικής όπου θα φοιτούν δωρεάν νέοι και νέαι του νομού Φθιώτιδος.

Εφημερίδα των Αθηνών ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, φ. 3-9-1960

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου